ANBI

ANBI

Algemeen

Het hebben van een ANBI-status betekent dat kerkgenootschappen vanaf 1 januari 2016 wettelijke publicatieverplichtingen hebben. Onze gegevens publiceren wij in alle openheid en transparantie aan onze leden en voor een ieder die geïnteresseerd is en ons willen ondersteunen. Op deze manier verwachten wij dat iedereen een goed beeld krijgt in het functioneren van Pinkstergemeente “Holy Spirit Mission Immanuel” als goed doel.

Naam instelling

PINKSTERGEMEENTE “HOLY SPIRIT MISSION IMMANUEL”

RSIN/fiscaal nummer 823078772

Contactgegevens

Internetadres: http://holyspiritmissionimmanuel.nl

Telefoon: 013-7852188

Post- en bezoekadres: Vredeman de Vriesstraat 38, 5042 GS te Tilburg

 

Doelstelling

Pinkstergemeente Holy Spirit Mission Immanuel stelt zich het volgende ten doel: het goede nieuws van Jezus Christus naar de mens te brengen. Zoals de wonderbaarlijke geboorte van Jezus Christus geschiedde door de kracht van de Heilige Geest, zo is ook de gemeente geboren uit God. Jezus stuurde Zijn discipelen de wereld in met de opdracht om discipelen te maken van alle volken. Dit is dan ook onze kerntaak.

Beleidsplan

Het kerkgenootschap tracht haar doel, zonder winstoogmerk, te bereiken door:

Het houden van erediensten.

Het houden van gebedssamenkomsten.

Het geven van bijbelstudie.

Het houden van samenkomsten om (aspirante) medewerkers toe te rusten voor de verschillende bedieningen, taken en werkzaamheden van de gemeente.

Het houden van conferenties over verschillende geloof, sociaal en maatschappelijke onderwerpen ter opbouw van het geestelijk leven en welzijn van de mens.

Het houden van andere vormingsactiviteiten voor kinderen en volwassenen.

Bestuurssamenstelling

Ferry Knauf – voorzitter

Sarlotha L Rano – secretaris

Paul van der Velden – penningmeester

 

Beloningsbeleid

Behalve voor de pastoor is er geen beloningsregeling voor de andere bestuursleden. Zij doen hun werk pro Deo. Het kerkgenootschap heeft niemand in loondienst en werkt alleen met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.