Giften

Giften

Vanuit de visie van Pinkstergemeente “Holy Spirit Mission Immanuel” zijn wij actief betrokken bij de verkondiging van het Evangelie. De verschillende activiteiten die hiervoor georganiseerd worden en de daarbij behorende middelen, worden door de gemeente en met ontvangen donaties bekostigd. Wilt u ons financieel helpen en steunen, zodat wij dit werk kunnen voortzetten, dan kunt u dit doen door een gift over te maken naar onze bankrekening.

 

U kunt uw gift overmaken t.g.v. van NL69RABO0103325638 t.n.v. "Holy Spirit Mission Immanuel" te Tilburg.

 

 

Schenkingen en legaten

Testamentaire beschikkingen en legaten worden dankbaar aanvaard en dienen notarieel te worden vastgelegd.

 

Pinkstergemeente “Holy Spirit Mission Immanuel” heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de belastingdienst ons sinds 1 januari 2014 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor u betekent dit dat uw giften aan Pinkstergemeente “Holy Spirit Mission Immanuel” fiscaal aftrekbaar zijn. Hierdoor kunt u onze activiteiten financieel ondersteunen met een fiscaal voordeel.

 

 

"Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden"

( Lucas 6:38 )