Onze missie

Onze missie

Holy Spirit Mission Immanuel heeft als missie om het goede nieuws van Jezus Christus naar de mens te brengen. Zoals de wonderbaarlijke geboorte van Jezus Christus geschiedde door de kracht van de Heilige Geest, zo is ook de gemeente geboren uit God. Jezus stuurde Zijn discipelen de wereld in met de opdracht om discipelen te maken van alle volken. Dit is dan ook onze kerntaak.

 

Mattheus 28:18, 19:

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: "Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

 

 

Onze werkwijze:

 

Onze missie voeren wij uit door de volgende activiteiten:

-Prediking/ bijbels onderwijs

-Gebed

-Counseling/ advies

-Fellowship/ bouwen van relaties

-En nazorg