Wat wij geloven

Wat wij geloven

 • Wij geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde; en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
 • Wij geloven, dat Jezus Christus onze zonde en de straf van zonde op zich heeft genomen, en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel; en dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood;
 • Wij geloven dat onze Here na de opstanding is opgevaren naar de hemel en gezeten is aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 • Wij geloven dat Jezus Christus spoedig wederkomt om Zijn Gemeente op te nemen in Zijn heerlijkheid en te oordelen over de levenden en de doden;
 • Wij geloven in de Bijbelse waterdoop door onderdompeling, waardoor wij in nieuwheid des levens mogen opstaan
 • Wij geloven in de geestelijke wedergeboorte door de Heilige Geest en de doop in de Heilige Geest,
 • Wij geloven in de geestelijke gaven van de Heilige Geest en het spreken in nieuwe tongen
 • Wij geloven in een universele Kerkgemeente, en de gemeenschap van de gelovigen/heiligen;
 • Wij geloven in de vergeving van zonden door het bloed van Jezus Christus;
 • Wij geloven in de opstanding van de doden en de genezing van de zieken;
 • Wij geloven in het eeuwige leven voor eenieder die in Jezus Christus gelooft als enige middelaar tussen God en mensen.
 • We geloven dat de gehele bijbel, oude en nieuwe testament, het woord van God is, ge├»nspireerd door de Heilige Geest
 • Wij geloven in de noodzaak van persoonlijk geloof in het verlossende werk van Jezus Christus en een persoonlijke bekering tot God.